องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 462 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 24 มิ.ย. 2567 ]6
2 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออ [ 10 มิ.ย. 2567 ]7
3 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 15 พ.ค. 2567 ]14
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จัดปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษ [ 14 พ.ค. 2567 ]19
5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]22
6 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกำปัง [ 11 เม.ย. 2567 ]30
7 กิจกรรม KICK OFF หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน [ 3 เม.ย. 2567 ]26
8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี  2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]27
9 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]32
10 ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำปัง ร่วมกับ โรงเรียนบ [ 16 ก.พ. 2567 ]36
11 ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเ [ 31 ม.ค. 2567 ]38
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 30 ม.ค. 2567 ]26
13 วันที่ 19 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันครบรอบการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง [ 19 ม.ค. 2567 ]57
14 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]25
15 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านชุมชนทุกวันพุธของทุกเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]5
16 รายงานผลการดำเนินงานคำร้องขอรับบริการเกี่ยวกับตัด จัดเก็บกิ่งต้นไม้ [ 31 ก.ค. 2566 ]10
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของอบต.กำปัง ประจำปี 66 [ 13 ก.ค. 2566 ]103
18 รายงานผลการบันทึกข้อมูลประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประจำปี [ 7 ก.ค. 2566 ]59
19 ประกาศรายชื่อผู้มือสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของอบต.กำปัง ประจำปี 66 [ 5 ก.ค. 2566 ]85
20 เดินรณงค์การงดบุหรีและยาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24