องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 461 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กำปัง ประจำปี 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]81
22 โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]1
23 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และก๊าซเรือนกระ [ 9 มิ.ย. 2566 ]1
24 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านชุมชน ประจำปี 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]1
25 รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล [ 18 พ.ค. 2566 ]3
26 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคในเด็กเล็กสำหรับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง [ 12 พ.ค. 2566 ]3
27 โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 พ.ค. 2566 ]75
28 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]5
29 รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล [ 5 เม.ย. 2566 ]1
30 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]2
31 การตรวจสอบการบริหารจัดการขยะเปียก [ 9 มี.ค. 2566 ]93
32 การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 8 มี.ค. 2566 ]68
33 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2566 [ 4 มี.ค. 2566 ]88
34 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ [ 3 มี.ค. 2566 ]67
35 การพ่นหมอกควัน (ครั้งที่1) บ้านจาน  หมู่4 [ 2 มี.ค. 2566 ]69
36 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ช่วงเช้า ณ โรงเรียนบ้านจาน [ 1 มี.ค. 2566 ]71
37 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 มี.ค. 2566 ]53
38 ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 มี.ค. 2566 ]58
39 ติดป้ายโครงการอบรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียฯ [ 28 ก.พ. 2566 ]75
40 โครงการ​เสริมสร้าง​ความรู้​และวินัยจราจร​ [ 21 ก.พ. 2566 ]72
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24