องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 461 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขอาการบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ [ 10 ก.พ. 2566 ]76
42 ตัดต้นไม้​  กิ่งไม้​  ติดสายส่งไฟฟ้า​ ม.5  บ้านหนองแวง​ [ 1 ก.พ. 2566 ]75
43 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]71
44 คู่มือปฎิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]65
45 คณะกรรมการสอบตรวจข้อเท็จจริง กรณีเผาถ่าน [ 31 ม.ค. 2566 ]79
46 คณะกรรมการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากคอกวัว [ 10 ม.ค. 2566 ]60
47 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติด [ 9 ม.ค. 2566 ]51
48 โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออกตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]48
49 โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโรคโคโรนา 2019 COVID ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]49
50 โครงการเผชิญการระบาดโรค COVID 2019 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นารี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]55
51 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นารี ประจำปีงบประมา [ 9 ม.ค. 2566 ]55
52 โครงการสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อไวรัสโรคโคโรนา 2019 COVID ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]48
53 โครงการอบรมให้ความรู้ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]61
54 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กลุ่ม อถล.การสร้างนวัตกรรมการจัดการขยะเหลือใช้ [ 9 ม.ค. 2566 ]69
55 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียครัวเรือน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]50
56 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (การลดการเผาทุ่งนาหรือตอซัง) ประจำปี [ 9 ม.ค. 2566 ]59
57 โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]46
58 ภาพการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]38
59 ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) [ 6 ม.ค. 2566 ]1
60 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 6 ม.ค. 2566 ]43
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24