องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 461 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ [ 6 ม.ค. 2566 ]2
62 การสาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและฝังถังขยะเปียกให้กับทั้ง 6 โรงเรียน [ 5 ม.ค. 2566 ]54
63 การจัดการขยะอินทรีย์ [ 5 ม.ค. 2566 ]39
64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกส [ 30 พ.ย. 2565 ]99
65 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ [ 25 พ.ย. 2565 ]77
66 โครงการอบรมให้ความรู้ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]48
67 จัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ Care Plan [ 4 พ.ย. 2565 ]44
68 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น [ 2 พ.ย. 2565 ]90
69 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ [ 7 ต.ค. 2565 ]38
70 สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผล [ 25 ส.ค. 2565 ]104
71 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 [ 24 ก.ค. 2565 ]39
72 หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กลุ่ม อถล. การสร้างนวัตกร [ 8 ก.ค. 2565 ]42
73 โครงการ กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]52
74 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกส [ 3 พ.ค. 2565 ]309
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลื [ 27 เม.ย. 2565 ]221
76 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ [ 19 เม.ย. 2565 ]53
77 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลกำปัง [ 1 เม.ย. 2565 ]53
78 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือ [ 31 มี.ค. 2565 ]322
79 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2565 ]44
80 นายกละออ โก้สันเทียะ มอบถุงยังชีพ [ 15 มี.ค. 2565 ]312
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24