องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 461 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 สส.ทวิรัฐ.รัตนเศรษฐ มอบถุงยังชีพ [ 15 มี.ค. 2565 ]224
82 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด [ 2 มี.ค. 2565 ]51
83 การบริจาคและช่วยเหลือในการปิดหมู่บ้านบ้านซาด ม.1 [ 27 ก.พ. 2565 ]178
84 โครงการเสริมสรา้งความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข [ 24 ก.พ. 2565 ]222
85 โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเ [ 22 ก.พ. 2565 ]293
86 การสำรวจพื้นที่บึงขี้นาค เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม [ 21 ก.พ. 2565 ]170
87 แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ [ 10 ก.พ. 2565 ]166
88 โครงการอบรมให้ความรู้ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก , โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่นละออ [ 9 ก.พ. 2565 ]47
89 ประชาสัมพันธ์ เรื่องพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน [ 4 ก.พ. 2565 ]37
90 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2565 ]131
91 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยคว [ 24 ธ.ค. 2564 ]218
92 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขอาการบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ธ.ค. 2564 ]65
93 สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผล [ 1 พ.ย. 2564 ]205
94 รายงานสถิติการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา ในเขตองค์การบริห [ 5 ต.ค. 2564 ]148
95 รายงานผลการดำเนินการตามประกาศมาตรการและแนวทางในการ [ 4 ต.ค. 2564 ]151
96 แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ [ 4 ต.ค. 2564 ]147
97 กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง [ 18 ส.ค. 2564 ]185
98 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ [ 27 ก.ค. 2564 ]157
99 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2564 ]155
100 กิจกรรมส่งเสริมควาปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก [ 10 มิ.ย. 2564 ]160
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24